Vereniging historie

In een oprichtings vergadering gehouden op 8 April 1969 in Cafè 't Molentje te Oisterwijk

kwam Carnavalsvereniging "De Zotte Mulders" tot stand.

Aanwezig waren 35 personen

 

Er werd een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit:

Voorzitter: Dhr. Rien Hamers

Secretaris: Mej. Zus van Riel

Penningmeester: Dhr. Kees van Riel

De naam De Zotte Mulders werd gekozen omdat de Residentie werd Cafè 't Molentje

en omdat de toenmalige uitbater van het cafè 't Molentje uit een molenaars familie stamt.

 

Ook werd er contributie ingevoerd die kwam op ƒ1,50 per maand

om het contributie geld te innen werd een bode aangesteld, Dit werd Dhr. Ad  Dominicus.

 

De doelstelling van onze vereniging was OPENBAAR CARNAVAL VOOR IEDEREEN.

Groot Kindercarnaval op maandagmiddag tijdens Carnaval, Kerstfeest voor Kinderen.

Andere goed lopende aktiviteiten waren Het Oisterwijks Kampioenschap Paraplu hangen.

Ook een grote gebeurtenis was een speciaal Kerstbrood "Het Mulderbrood"

dat ondanks het grote succes maar een eenmalige gebeurtenis was.

 

Tal van aktie's hebben er plaats gevonden en zijn er weer verdwenen. Tot 2017 heeft zeker één evenement plaatsgevonden.

"DE GROTE ONDERSCHEIDINGEN" voor grote Prestaties in de Oisterwijkse samenleving.

Deze werden gepresenteerd met Halfvasten op Zaterdag. En er was dan ook een Halfvasten viering op Zondag.

Tegenwoordig hebben we deze dagen bij elkaar gevoegd tot één middag of avond.

De onderscheiding dient bijzonder te blijven vandaar dat we gekozen hebben om dit niet meer jaarlijks te laten plaatsvinden.

 

Ook heeft de vereniging de beschikking gehad over een Hofkapel genaamd "De Schefkes

Deze naam werd ontleend aan de kastelein van 't Molentje Dhr. Geert Scheffers.

Ook heeft deze kapel goede resultaten bij het Blèrkonkours in Döllekesgat behaald.

1x werd er gewonnen en 1x werd de publieksprijs in de wacht gesleept.

 

C.V. "De Zotte Mulders" heeft ook een aantal jaren de beschikking gehad over een dansgroep "De Wiekskes"genaamd.

Deze naam werd gekozen omdat er zo een link kon worden gelegd naar de namen van Cafè 't Molentje en de Zotte Mulders dat al met een molen te maken had. 

Onze twee dochter verenigingen De Schefkes en De Wiekskes zijn door te weinig nieuwe jeugdige interesse opgeheven (Helaas).

 

Nog wat oude kiekjes:

Adjudant Henk
Adjudant Henk